A- SOSYAL MEDYA

 

Günümüzde internet kullanımın artması ile yükselişe geçen sosyal medya siteleri hayatımızda önemli bir yer işgal etmekte. İnsanlar artık mobilize bir şekilde sosyal araçlar vasıtasıyla internete bağlı kalmakta ve her an sözde etkileşim içinde bulunmakta. Ama işin aslına baktığımızda bu davranış biçimi sosyal ilişkilere büyük zararlar vermektedir. Kişi günlük sosyal hayatı içinde cesaret edemediği hal ve davranışlara kalkışabilmekte ve bu şekilde ego tatmin etmektedir. Sosyal medya araçları bir yandan bilginin yayılması ve iletişim açısından önemli olmakla birlikte diğer taraftan insanları pc,tablet,telefon başında tüneyen ve kendini toplumdan soyut bir duruma sokan özne konumuna itmektedir. Günümüz gençleri her ne kadar fiziksel olarak bir ortamda bulunsalar dahi kafa olarak mobilize bir şekilde sosyal medya araçlarına bağlı kalmaktadırlar.

                Sosyal olma olgusunun teknoloji sayesinde bulunulan ortamdan bağımsız hale gelmesiyle toplumun sosyal faaliyet alanları ve algısı da değişmiştir. Bu yeni sosyal ortamların ne kadar sosyal olabildiği tartışma konusudur. Çünkü insanlar sıklıkla selam dahi vermedikleri veya tanımadıkları kişileri birtakım kaygılarla sosyal ağ çevrelerine ekleyerek profillerini daha gösterişli gösterme çabasına bürünebilmektedirler. Sosyal ağlar insanlar arasında samimiyetsizliğe ve güven sorununa yol açmıştır. Karşılıklı diyaloglarda insanlar birtakım logo ve işaretlerle yazdıkları diyaloğu güçlendirme çabasına girişmekte ve kimi zaman istemdikleri halde şirin görünmek adına bunun arkasına sığınabilmektedirler. Örnek verecek olursak artık arkadaşlar yakın arkadaş ve çevrelerinin doğum günü tarihlerini dahi akıllarında tutma gereği hissetmemektirler. Çünkü facebook adlı sosyal mecra onlar için bu ve birçok bilgiyi düzenleyerek insanları tembelliğe itmiştir. İnsanlar yüz yüze bir kez olsun tanışıp görüşmedikleri ve gelecekte de muhtemelen alakadar olmayacakları kişileri çevrelerine ekleyerek profillerini ve arkadaş çevrelerini zengin göstermek istemişlerdir.

Bunun bir başka boyutu da sosyal araçlar aracılığıyla insanlar artık bilgiye kolay ulaşmakta ve okumadıkları bir kitabın veya yazarın sözünü bile profil sayfalarında kolayca paylaşabilmektedir. Bunun bir örneğini bir televizyon programında gördüm. Kişi profil sayfasına bir cümle yazıyor ve altına ünlü bir şairin ismini yazarak paylaşıyor. Bu paylaşılan söz birçok beğeni alıyor. Ayrıca birçok kez çeşitli profillerde paylaşılıyor. Bu durum günümüzde toplumumuzun geldiği noktayı görmek adına gerçekten acı bir durum. Eğer deyim yerinde ise ağlanacak halimize güler durumda bir millet olmuş durumundayız.

                İnsanlar profillerini istedikleri şekilde düzenleyerek kendi karakterinin tamamen zıttı olan bir profil ortaya koyabiliyorlar. Bu durum onların psikolojik durumlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Çünkü bunu yapan insanlar özgüven eksikliği yaşayan ve aslında olmak istediği karaktere sosyal mecra aracılığıyla ulaşıp tatmin noktasına erişen kişilerdir. Sosyal ağlarda bu şekilde günlük hayattan çok farklı bir profil çizebiliyorlar. Bu durum onların mutlu olmasını sağlıyor. Aslında bu tamamen bir aşağılık kompleksinin belirtisidir. Bir süre sonra profilleri insanların tamamen yaşam kaynağı haline geliyor. Bu nedenle toplum içinde kendilerini çıplak ve dışarıya karşı savunmasız bir halde bulabiliyorlar. Profil oluşturma ve bu tür referans işler sosyal ağlarda artık çok önemli bir konuma gelmiş bulunmakta ki İngiltere’de işe alımlarda kişinin sosyal ağ hesapları dahi istenir hale gelmeye başladı. Hatta bazı firmalar facebook hesabı olmayan insanları işe dahi almayı reddediyor. Bu durum insanları daha çok baskı altına almakta ve tercihleri olmayan durumları sırf birtakım çıkarlar uğruna ön plana atmalarına zemin hazırlamaktadır.

Sonuç olarak sosyal medya araçları doğru zamanda ve doğru bir şekilde kullanıldığında hayata birçok artı katabilmektedir. Ama içine fazla girildiğinde bağımlılık oluşturabilmekte ve ,insanları sosyal hayattan tamamen alıp götürebilmektedir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !